Strona główna Porady Zorgtoeslag czyli dodatek do ubezpieczenia – co to takiego, komu się należy...

Zorgtoeslag czyli dodatek do ubezpieczenia – co to takiego, komu się należy i w jakiej kwocie?

1076
0
PODZIEL SIĘ
Foto: mserwis.nl

Zorgtoeslag to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, który wypłacany jest przez Belastingdienst (Holenderski Urząd Skarbowy) osobom o stosunkowo niskich dochodach.

Każdy to mieszka i pracuje w Holandii (w tym również obcokrajowcy) ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekering). Jeśli przy tym Twoje dochody nie przekraczają 27500€ dla osoby samotnej lub 35€ na rodzinę, możesz złożyć wniosek o dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag). Dodatek ten wypłacany może być na dwa sposoby: jednorazowo za rok poprzedni, lub zaliczkowo w comiesięcznych ratach. Maksymalna kwota dodatku do ubezpieczenia (zorgtoeslag) za rok 2017 wynosi 88€ miesięcznie dla osoby samotnej lub 170€ dla partnerów. Na dodatki na takim poziomie mogą liczyć osoby których dochody nie przekraczają 20 000€. Jeśli Twoje dochody są w przedziale między 20000€ a 27500€ (35000€ dla partnerów), otrzymasz kwotę odpowiednio niższą; patrz tabela poniżej

Bez znaczenia jest fakt czy korzystałeś z opieki zdrowotnej w Holandii czy też nie. Nie ma to wpływu na dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag). Ważne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dochody roczne brutto. Jeśli dodatek ten wypłacany jest na bieżąco w comiesięcznych ratach, płatność następuje zawsze 20 dnia miesiąca (jeśli 20 wypada w weekend lub święto, wypłata następuje w kolejnym dniu roboczym). Płatność ta jest na zasadzie zaliczki po zadeklarowaniu rocznych dochodów. Jeśli okaże się, że zarobiłeś kwotę wyższą niż zadeklarowana, część wypłaconego dodatku będziesz musiał zwrócić do Belastingdienst. Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest aktualizowanie swojej sytuacji w Belastingdienst. Inaczej sprawa przedstawia się przy rozliczaniu poprzedniego roku. Wtedy mamy już jaaropgave i znamy dokładnie zarobioną w poprzednim roku kwotę. Podając ją Belastingdienst wyliczy nam dokładnie taką kwotę, jaka nam się należy.

Wniosek o dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag) za rok poprzedni (2016) można złożyć tylko do końca sierpnia. Zostało zatem kilka ostatnich dni by to uczynić. Wszystkich spóźnialskich odsyłamy do zaprzyjaźnionej firmy mserwis.nl ,dzięki pomocy której powstał ten artykuł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ