Strona główna Polityka Decyzja UE – Zasiłki na dzieci bez zmian.

Decyzja UE – Zasiłki na dzieci bez zmian.

157
0
PODZIEL SIĘ
Foto. Pixabay

Mimo starań Niemiec, Austrii i Holandii, Rada Unii Europejskiej postanowiła, że nie można uzależniać wysokości zasiłków na dzieci swych pracowników w zależności od kraju, gdzie te dzieci mieszkają. To dobra wiadomość dla Polaków pracujących za granicą.

Już pod koniec ubiegłego roku, Rada UE wstępnie odrzuciła pomysły dostosowywania zasiłków rodzinnych do kosztów życia w kraju zamieszkania dzieci (czyli np. obniżania holenderskich zasiłków rodzinnych dla dzieci mieszkających z dziadkami w Polsce).

Pomimo to na dwa dni przed czwartkowym posiedzeniem Rady UE ds. Polityki Zatrudniania i Społecznej ministrowie pracy z Niemiec, Austrii, Holandii, Danii oraz Irlandii wystosowali do bułgarskiej prezydencji apel odnośnie zasiłków.

„Nie uważamy za sprawiedliwe, że zasiłki rodzinne są płacone w całości w kraju, gdzie ich wartość [nabywcza] jest dwa, trzy razy wyższa, niż w kraju wypłacającym” – głosił ich list do bułgarskiego ministra pracy Bisera Petkowa.

Natomiast portugalski minister José António Vieira da Silva wytykał, że skoro UE reformuje zasady delegowania pracowników w taki sposób, by zrównywać ich płace z miejscowymi, to nie może jednocześnie wprowadzać różnic w zasiłkach dla rodzin miejscowych i zagranicznych pracowników zatrudnionych w tym samym kraju. – Niepokoją nas propozycje, które mogą zniweczyć dorobek trzech poprzednich prezydencji w radzie UE. Apeluję o nieotwieranie już wcześniej wynegocjowanych rozdziałów – mówił Stanisław Szwed, polski wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z m.in. polskimi oczekiwaniami Bułgaria postanowiła nie szukać jednomyślności 28 krajów Unii w sprawie reformy „koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Stwierdziła, że ma większość potrzebną do przyjęcia wersji tej reformy bez różnicowania wysokości zasiłków dla dzieci.

Foto. Wikimedia

– To byłoby nieuczciwe. Te same składki w tym samym kraju powinny oznaczać takie same zasiłki – powiedziała komisarz UE ds. zatrudnienia Marianne Thyssen po zakończeniu obrad. Thyssen przestrzegła Austrię, że zapowiadana w Wiedniu krajowa reforma zasiłków musi uwzględniać zasadę zasiłkowej niedyskryminacji w Unii potwierdzoną w czwartek przez Radę UE.

Za sprawą głosowania większościowego Bułgaria nie uwzględniła zastrzeżeń kilku krajów UE (w tym Niemiec) co do nowych zasad zasiłków dla bezrobotnych, m.in. dla pracowników przygranicznych – główny ciężar spadnie na kraj zatrudnienia, a nie kraj zamieszkania. Tylko Luksemburg, pełny takich pracowników, dostał dodatkowy pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie administracji do nowych zasad.

Przyjęte stanowisko Rady UE to punkt wyjścia do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Wśród europosłów jest raczej stabilne poparcie dla utrzymania obecnych zasad co do zasiłków dla dzieci, czyli bez różnicowania ich ze względu na miejsce zamieszkania. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” powinna być finalnie przyjęta przez UE do wiosny 2020 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ